Transformator jest urządzeniem, które służy do przetwarzania energii elektrycznej z jednego napięcia na inne. Jest on niezbędny w każdej instalacji elektrycznej oraz w zasilaczach. Podczas gdy w instalacjach elektrycznych jego głównym zadaniem jest zmniejszenie napięcia z sieci na poziom, który jest bezpieczny dla użytkowników, w zasilaczach może być wykorzystany zarówno do zwiększenia, jak i zmniejszenia napięcia.

Jak działa transformator?

Transformator składa się z dwóch płaskich cewek, na których zamontowane są w zgodnym układzie odpowiednio uzwojenia. Pierwsze z nich to uzwojenie pierwotne, podłączane do sieci zasilającej, natomiast drugie to uzwojenie wtórne, które podłączane jest do odbiornika. Działanie transformatora opiera się na zjawisku elektromagnetycznym, czyli generowaniu pola magnetycznego w cewkach.

Przekazywanie energii

Podczas przepływu prądu przez uzwojenie pierwotne powstaje pole magnetyczne, które indukuje napięcie w uzwojeniu wtórnym. Wartość napięcia wynosi proporcjonalnie do liczby zwojów na uzwojeniu wtórnym w stosunku do liczby zwojów na uzwojeniu pierwotnym. Dlatego też transformator może zwiększyć lub zmniejszyć wartość napięcia. Przez to, że transformator nie posiada elementów ruchomych, jest wydajnym i trwałym urządzeniem.

Zastosowanie transformatorów w zasilaczach

Zasilacz to urządzenie, które przetwarza napięcie z sieci na stałe napięcie o określonej wartości. W zależności od tego, jakie napięcie jest wymagane dla danego urządzenia, zastosowane są różne typy transformatorów. Najczęściej w zasilaczach stosuje się przetwornice impulsowe, w których transformator jest elementem kluczowym.

Przetwornice impulsowe

W przetwornicach impulsowych transformator działa na zasadzie cyklicznego ładowania i rozładowywania, dzięki czemu pozwala na uzyskiwanie wysokich wartości napięcia z małych napięć pierwotnych. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w zasilaczach do urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy czy telewizory.

Podsumowanie

Transformator jest kluczowym elementem w każdej instalacji elektrycznej oraz w zasilaczach. Działanie transformatora oparte jest na generowaniu pola magnetycznego, co pozwala na zmianę wartości napięcia. Przetwornice impulsowe są najczęściej stosowane w zasilaczach, dzięki czemu uzyskuje się wysokie wartości napięcia z małych napięć pierwotnych. Transformator jest wydajnym i trwałym urządzeniem, które jest niezbędne w dzisiejszych czasach.