Spedycja to w głównej mierze działalność polegająca na organizowaniu przewozu różnego rodzaju towarów z jednego punktu do drugiego i wszelkie działalności z tym związane. Pojęcie to występuje obok takich terminów, jak transport czy logistyka. Spedycję możemy podzielić na krajową i międzynarodową oraz handlową (prawa do własności towaru zostają oddzielone od jego dystrybucji) i czynnościową (powstaje funkcja przewoźnika oraz funkcja zamawiającego usługę przewozu).

Podstawowe informacje na temat spedycji

Spedycję od transportu odróżnia to, że zawiera ona w sobie szersze działania logistyczne. Przedsiębiorstwo spedycyjne przyjmuje zlecenia, a następnie organizuje odpowiedni sposób transportu i trasę przejazdu. Spedytor (czyli osoba, która zajmuje się organizacją przewozu ładunku i zaplanowaniem trasy) sam może dokonać przewozu zleconego towaru lub zlecić go innym przewoźnikom albo spedytorom; jego odpowiedzialność jest o wiele szersza. Przedsiębiorstwo spedycyjne musi zadbać przede wszystkim o bezpieczny i szybki transport ładunku z jednego punktu do miejsca docelowego. Spedycja oprócz samego przyjmowania przesyłek oraz dostosowywaniu środka transportu zajmuje się także przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji oraz niezbędnych umów o przewóz, a także ubezpieczaniem towaru.

Przedsiębiorstwa spedycyjne w Województwie Pomorskim

Początki usług spedycyjnych sięgają już czasów średniowiecza. W obecnych czasach istnieje bardzo wiele firm i przedsiębiorstw spedycyjnych.
Spedycja Gdańsk to firma z ponad 15 letnim doświadczeniem w branży TSL (transport-spedycja-logistyka). Przedsiębiorstwo zajmuje się przede wszystkim transportem międzynarodowym, ale także transportem krajowym na terenie całej Polski. W bogatą ofertę usług spedycyjnych wchodzi m.in. szybkie terminowe dostarczenie przesyłki do nadawcy oraz bezpieczne magazynowanie jej we wskazanej przez odbiorcę lokalizacji, szeroki wybór środków transportu, bezawaryjny rozładunek, ale także i przygotowanie oraz sporządzenie dokumentacji związanej z przesyłką oraz umów o przewóz i ubezpieczenie przesyłki. W bogatą ofertę usług spedycyjnych wchodzi m.in. szybkie terminowe dostarczenie przesyłki do nadawcy oraz bezpieczne magazynowanie jej we wskazanej przez odbiorcę lokalizacji, szeroki wybór środków transportu, bezawaryjny rozładunek, ale także i przygotowanie oraz sporządzenie dokumentacji związanej z przesyłką oraz umów o przewóz i ubezpieczenie przesyłki.
Firma ma ugruntowaną pozycję od wielu lat na rynku, dzięki swojej terminowości, niezawodności i efektywności.