Inteligentne sterowanie oświetleniem LED w przestrzeni publicznej: Systemy zarządzania

Oświetlenie w przestrzeni publicznej jest bardzo ważne. Właściwe oświetlenie wpływa na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz turystów. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań w tej dziedzinie jest inteligentne sterowanie oświetleniem LED. W niniejszym artykule omówimy systemy zarządzania tym nowoczesnym rozwiązaniem.

1. Czym jest inteligentne sterowanie oświetleniem LED?

Inteligentne sterowanie oświetleniem LED to system, który umożliwia zdalne zarządzanie oświetleniem w czasie rzeczywistym. System taki składa się z szeregu czujników, która pozwalają na precyzyjne monitorowanie warunków zewnętrznych. Dzięki temu oświetlenie LED może działać na zasadzie “inteligentnego” dostosowywania swojej jasności do warunków pogodowych, pory dnia czy nawet ilości ruchu pieszych i samochodów.

2. Systemy zarządzania oświetleniem LED

Stosowanie inteligentnego sterowania oświetleniem LED wymaga również odpowiedniego systemu zarządzania. System taki powinien pozwalać na zdalne monitorowanie pracy oświetlenia, a także na analizowanie zebranych danych. Dzięki temu można szybko reagować na usterki i awarie, a także perfekcyjnie dopasować oświetlenie do potrzeb mieszkańców.

W ramach systemów zarządzania oświetleniem LED wyróżnić można między innymi:

– Systemy telemetrii, które pozwalają na monitorowanie pracy urządzeń z poziomu centrali,
– Systemy telemetryczno – sterujące, które umożliwiają nie tylko monitorowanie pracy oświetlenia, ale także zdalne ustawianie jego parametrów.

3. Zalety stosowania inteligentnego sterowania oświetleniem LED

Inteligentne sterowanie oświetleniem LED to rozwiązanie, które posiada wiele zalet. Dzięki niemu można obniżyć koszty związane z oświetleniem, poprawić bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, a także wpłynąć na poprawę wizerunku miasta czy gminy.

Wyróżnić można między innymi:

– Możliwość zaoszczędzenia nawet do 60% kosztów związanych z oświetleniem w skali roku,
– Elastyczność dostosowania jasności oświetlenia do potrzeb mieszkańców i ruchu w konkretnych miejscach,
– Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w miejscach o zwiększonym zagrożeniu,
– Łatwe wykrywanie awarii i szybka reakcja na nie.

4. Przykłady zastosowania inteligentnego sterowania oświetleniem LED

Inteligentne sterowanie oświetleniem LED znajduje swoje zastosowanie w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Do najciekawszych przykładów można zaliczyć:

– Miasto Siedlce, gdzie system ten wspomaga zarządzanie ponad 10 tysiącami świetlówek,
– Region Val-de-Marne we Francji, gdzie inteligentne oświetlenie LED pozwala na zmniejszenie zużycia energii o ponad 20%,
– Niemieckie miasto Monheim am Rhein, gdzie w ciągu zaledwie trzech lat udało się oszczędzić ponad milion euro dzięki inteligentnemu sterowaniu oświetleniem.

5. Podsumowanie

Inteligentne sterowanie oświetleniem LED to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na znaczne obniżenie kosztów związanych z oświetleniem, poprawę bezpieczeństwa i elastyczne dostosowanie jasności świateł do potrzeb mieszkańców. Dobrej jakości system zarządzania stanowi klucz do sukcesu w wdrożeniu tego rozwiązania.